ปัญหานั้นจะต้องเกิดขึ้นกับทุกวงการ ทุกที่ ทุกเวลาอยู่แล้ว และปัญหานั้นบางทีอาจจะเกิดจากหลากหลายปัจจัยอย่างเช่น ปัญหางานก่อสร้างที่เราจะต้องเจอดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึง ปัญหาของงานก่อสร้าง “ ที่เรารวบรวมมาให้”  เผื่อหลายคนเจอปัญหาเหล่านี้จะได้แก้ไขสถาณการณ์ได้ทัน และ เผื่อหลายคนเจอปัญหาเหล่านี้จะได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ทันนะครับ  ซึ่งปัญหาที่เรารวมมานั้นจะเป็นปัญหาที่ส่วนมากนั้นเจอกันบ่อย ๆ นะครับ 

ปัญหาด้านพื้นที่  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของปัญหาของพื้นที่เรามักจะเจอนะครับเพราะว่าบางทีการก่อสร้างนั้นจะมีการสั่งวัสดุต่าง ๆ เข้ามาอย่างเช่น   สั่ง ปูน อินทรี สั่ง หิน ดิน ทราย มาใช้งาน เพื่อผสม แต่ในพื้นที่หน้างานจริงกับไม่มีพื้นที่ให้วางนะครับ จึงทำหการผสมนั้นเป็นไปได้ยาก และ นอกจากการผสมแล้วยังมีในเรื่องชอง เส้นทางที่อาจจะทำให้การขนส่งนั้นเกิดความล่าช้าด้วยนะครับ ดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มที่จะตกแต่งนั้นเราจะต้องเตรียมพื้นที่ไว้ก่อนนะครับ  

ปัญหาด้านความคิดเห็น  

แน่นอนว่าการทำงานด้วยกลุ่มคนที่มากย่อมมีปัญหาตามาเสมอ ดังนั้นในการสร้างบ้าน หรือ ต่อเติมเองก็มีเหตุการณ์ ที่ความคิดเห็นนั้นไม่ต้องกันก็มีบ่อย ๆ นะครับ เพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของห่วงผลประโยชน์ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน จนบางทีนั้นอาจจะทำให้งานนั้นเกิดความล่าช้า หรือ อาจจะมีการทำให้งานนั้นไม่เสร็จก็มีด้วยเช่นกันนะครับ  

ปัญหาด้านการออกแบบ  

อีกหนึ่งเรื่องที่มักจะเจอ แต่ว่าค่อนข้างน้อยมากนั้นคือ ในเรื่อง “การออกแบบ” เพราะว่าบางทีนั้นอาจจะมีหลากหลายเหตุผลที่ทำให้ปัญหาด้านการออกแบบนั้นเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคนิคการสร้าง ประสบการณ์ของผู้ออกแบบ หรือ บางทีนั้นการเอาแบบจากอินเตอร์เน็ตมาใช้ก็มีด้วยเช่นกัน  ดังนั้นปัญหานี้จะสามารถแก้ไขได้ถ้าหากว่าผู้คุมงานนั้นมีประสบการณ์มากพอ ก็จะสามารถแก้ปัญหาในด้านการออกแบบ ดังนั้นในเรื่องของประสบการณ์นั้นค่อนข้างสำคัญอย่างมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคนควบคุมงาน หรือ นักออกแบบ เองประสบการณ์นั้นสำคัญอย่างมากนะครับ  

ปัญหาภายนอก  (ควบคุมไม่ได้)  

อีกหนึ่งปัญหาที่มักจะเจอกันบ่อย ๆ นั้นคือในเรื่องของ “ปัญหาภายนอก”  เองก็สำคัญอย่างมากนะครับ และเป็นปัญหาที่หลายคนนั้นเจอกันบ่อย ๆ  อย่างเช่นในเรื่องของ “สภาพอากาศที่ไม่พร้อมต่อการขนส่ง อย่างเช่น ฝนตกทำให้การก่อสร้างนั้นเดินหน้าไม่ได้ หรือ การขนส่งนั้นไม่สามารถที่จะเข้ามาส่งได้ จนทำให้การขนส่งนั้นล่าช้าอย่างมาก และยังมีในเรื่องของ ปัญหาของอุบัติเหตุ และ ปัญหาการ ลาป่วย และปัญหา จุกจิกอีกมากมายด้วยเช่นกันที่ทำให้การสร้าง หรือ ตกแต่งนั้น่ล่าช้า  

ปัญหาในเรื่องของวัสดุ  

สุดท้ายเรื่องสำคัญนั้นคือปัญหาในเรื่องของ วัสดุที่หลายคนนั้นอาจจะเจอ แต่สำหรับบางคนนั้นอาจจะไม่เจอนั้นคือในเรื่องของ คุณภาพของวัสดุเองก็สำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าเลือกวัสดุที่มีราคาถูกนั้นอาจจะทำให้บ้านของเรานั้นเสียหาย หรือ การต่อเติมไม่ได้มาตรฐานด้วยนะครับดังนั้นในเรื่องของ ปัญหาของวัสดุเองก็สำคัญอย่างมากนะครับที่เราไม่ควรมองข้าม และ ควรศึกษาให้ดี  

และนี้เองเป็นปัญหาของการก่อสร้างที่เราจะต้องเจอนะครับ เพราะว่าแต่ละปัญหานั้นล้วนแต่ทำให้เรานั้นเสร็จงาน และ ส่งงานได้ช้าลง ดังนั้นถ้าหากว่าใครที่กำลังจะก่อสร้าง หรือ กำลังจะต่อเติมบ้าน เมื่อเจอปัญหาแนะนำให้ลองค่อย ๆคิดและแก้ไขปัญหานะครับ รังรองว่าจะทำให้ปัญหาที่เราเจอนั้นเป็นแค่ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างแน่นอน