Page 2 of 2

อาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็ก : รายการอาหารที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไปสำหรับเด็ก ตอนที่ 2

          ต่อเนื่องจนจากบทความที่ได้เกริ่นไปว่า เรายังมีรายการอาหารที่เหมาะสมกับเด็กมานำเสนออีก เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเรามาต่อกันที่รายการที่ 3 กันได้เลย กับอาหารประเภทที่ส่งเสริมแคลเซียมจำพวกนม

          3. อาหารจำพวกนม ส่งเสริมแคลเซียมทำให้กระดูกแข็งแรง เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการบริโภคอาหารจำพวกที่มีแคลเซียมอยู่นั้น จะช่วยส่งเสริมให้กระดูกแข็งแรงและช่วยให้เด็กเติบโตได้อย่างสมวัย ดังนั้นการบริโภคอาหารจำพวกนี้เข้าไปจึงยิ่งสำคัญต่อตัวเด็กเป็นอย่างมาก ยิ่งในวัยรุ่นที่ร่างกายกำลังพัฒนานั้น การบริโภคนมอย่างเป็นระบบจะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายของเด็กคนนั้นพัฒนาไปได้อย่างถูกที่ถูกทางมากยิ่งขึ้น หากแต่ต้องระวังไว้เช่นกัน ในกรณีของเด็กบางคนอาจมีอาการที่เรียกกันว่า แพ้นม มาตั้งแต่กำเนิด ดังนั้นการบริโภคนมเข้าไปอาจจะทำให้ร่างกายของเด็กคนนั้นเจ็บปวดได้ ทางแก้ไขปัญหานี้ในปัจจุบันไม่ยากนัก เนื่องจากในปัจจุบันมีการสกัดสารแคลเซียมขาย เป็นแคลเซียมผง ซึ่งสามารถนำมาประสมกับน้ำดื่มทดแทนส่วนที่ขาดหายหรือมีอาการแพ้อาหารนั้นๆ ได้เช่นกัน

 4. อาหารจำพวกแป้ง อันตรายสำหรับผู้ใหญ่บางคนแต่ก็ขาดไม่ได้ในเด็ก แม้อาหารประเภทนี้จะเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ใหญ่ที่บริโภคมากเกินไปมักเป็นโรคอ้วนเอาได้ง่ายๆ ยิ่งอาหารจำพวกนี้พบได้ง่ายในวัฒนธรรมการกินของคนทั่วไปหรือมักเป็นอาหารที่ช่วยให้พลังงานและอิ่มท้อง พบเจอได้ง่ายและเป็นวัตถุดิบหลักในจานอาหารก็ตาม แต่ผู้ใหญ่ทุกคนก็คงทราบกันดีกว่าการบริโภคแป้งมากเกินไปนั้นส่งผลเสียต่อร่างกายของเรา แม้กระนั้นในกรณีของเด็ก การบริโภคแป้งก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่ละเว้นไม่ได้ เพราะเด็กนั้นเป็นช่วงวัยที่ร่างกายของเรากำลังพัฒนาไปในทุกๆด้าน การไม่บริโภคแป้งหรืออาหารที่ให้สารอาหารคล้ายกันกับแป้งเลย ก็อาจส่งผลให้พัฒนาการของเด็กคนนั้นขาดตกบกพร่องได้เช่นกัน ทางที่ดี คือ ควรให้เด็กบริโภคบ้าง แต่ก็เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ไม่ควรบริโภคให้มากเกินไปเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเด็กคนนั้นๆได้เช่นกัน

สุดท้ายนี้ อยากจะฝากว่าการเลือกจะบริโภคอาหารสำหรับเด็กนั้น เราต้องเข้าใจถึงลักษณะของเด็กคนนั้นๆด้วยว่ามีอาหารแพ้อาหารชนิดนั้นๆหรือไม่ เพราะถ้าหากเราไม่เข้าใจแล้ว การบริโภคอาหารที่มีอาการแพ้เข้าก็อาจจะส่งผลร้ายต่อเด็กคนนั้นได้เช่นกัน ยิ่งสำหรับคนที่มีแพ้แพงรุนแรงนั้นบางคนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยก็มี ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องควรระวังเป็นอย่างมาก

อาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็ก : รายการอาหารที่ไม่มากและไม่น้อยเกินไปสำหรับเด็ก

          การบริโภคสำหรับวัยเด็ก เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ทั้งอาหารนั้นจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายหรือไม่ และอาหารนั้นจะเป็นผิดภัยต่อเด็กหรือไม่ ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน เมื่อเด็กบริโภคอาหารชนิดนั้นมากเกินไปจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ตัวเด็กก็นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงทั้งสิ้น ยิ่งกับเด็กอ่อนที่กำลังมีพัฒนาการนั้น ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องนึกถึงในลำดับแรกๆ ก่อนจะให้เด็กบริโภคอะไรเข้าไป

          ดังนั้น ในบทความนี้จึงพยายามที่จะยกตัวอย่างรายการอาหารที่คุณค่าต่อเด็ก โดยรายการอาหารหรือรายชื่ออาหารชนิดต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นคุณประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กไม่มากก็น้อย ก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมการบริโภคของเด็กผู้นั้นให้บริโภคอย่างพอดี ไม่มากเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป

  1. อาหารจำพวกผลไม้ต่างๆ ที่มีวิตามินแตกต่างกันไป แน่นอนว่าร่างกายของมนุษย์แทบทุกช่วงวัยนั้นต้องการวิตามินและคุณค่าทางอาหารต่างๆจากผลไม้อยู่เสมอ แต่กับเด็กนั้น การบริโภคคุณประโยชน์ทางอาหารเหล่านี้ลงไป จึงนับเป็นเรื่องที่สำหรับมาก ยิ่งในช่วงวัยที่ร่างกายของเรากำลังพัฒนา การบริโภคอาหารชนิดนี้จึงสำคัญมากขึ้นอีก แต่สำหรับผู้ใหญ่บางคนอาจจะประสบปัญหา เนื่องมาจากว่าไม่สามารถควบคุมให้เด็กบริโภคอาหารจำพวกนี้ได้ อาจจะต้องพลิกแพงจากตัวผลไม้สดๆ กลายรูปไปสู่การเป็นของเหลว หรือ เครื่องดื่ม ก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวนักในการประยุกต์ให้เด็กรับประทานได้
  2. อาหารจำพวกเนื้อสัตว์-ถั่ว ซึ่งให้โปรตีนก็สำคัญ แม้โปรตีนจะเป็นสารอาหารที่ผู้ใหญ่ที่มีสะสมมากเกินไปบางคนไม่ต้องการอีกแล้ว แต่สำหรับเด็กนั้นโปรตีนมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อและเร่งการเจริญเติบโตของร่ายกายได้อีกด้วย ยิ่งในช่วงวัยเด็กที่ร่างกายของมนุษย์เรากำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนั้น จึงเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมเป็นอย่างมากในการบริโภคอาหารชนิดนี้เข้าไป หากแต่ต้องระวังอยู่บางว่าเด็กบางคนอาจจะอาการแพ้อาหารที่มาจากโปรตีนจำพวกถั่วบางชนิด ดังนั้นการเลือกให้เด็กบริโภคเข้าไป จึงต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่และโรคติดตัวของเด็กผู้นั้นด้วยว่าเหมาะสมที่จะรับโปรตีนประเภทไหนจากอาหารชนิดไหนเข้าไปได้บ้าง

ตามจริงยังมีอาหารอีกหลายประเภทที่เหมาะสมสำหรับวัยเด็ก เนื่องจากช่วงวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของมนุษย์เรากำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและเป็นระเบียบระบบมากที่สุดช่วงวัยหนึ่งเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการบริโภคอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักโภชนาการจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเสมอ อาหารจำพวกไหนที่สำคัญและจำเป็นต้องเด็กอีกบ้าง เรามาติดตามกันต่อในบทความหน้านะครับ

Newer posts »