ประกันภัยรถยนต์เป็นหนึ่งค่าใช้จ่ายของคนใช้รถที่ต้องแบกรับ หลายคนจึงยอมลดความต้องการของตนเองลงเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าประกันภัยรถยนต์ให้มีเบี้ยประกันราคาถูก ด้วยเหตุนี้ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จึงถูกมองว่าเป็นประกันรถยนต์ราคาแพงและไม่สามารถจับต้องได้ แต่อันที่จริงแล้ว ในราคาเบี้ยประกันภัยที่สูง ก็คุ้มค่าด้วยความคุ้มครองที่สูงและสามารถครอบคลุมความเสียหายได้อย่างดี มีวงเงินที่เพียงพอต่อการชดเชย ซึ่งถ้าหากรู้วิธีหาประกันชั้น 1 ราคาดีแล้วนั้น ก็อาจทำให้ผู้ซื้อประกันไม่จำเป็นต้องลดความต้องการลง 

การหาประกันชั้น 1 ราคาดีๆ นั้นสามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบราคาประกันภัย ก่อนการซื้อขายประกันภัยรถยนต์นั้นควรจะมองหาเว็บไซต์หรือนายหน้าค้าประกันที่สามารถเป็นที่ปรึกษาในการหาประกันภัยที่ราคาเหมาะสมตามความต้องการมากที่สุดได้ โดยการเปรียบเทียบราคาอาจทำได้โดยการค้นหาในเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลของราคาประกันภัยให้ได้เลือก หรือหากติดต่อผ่านนายหน้าค้าประกันภัยก็อาจได้รับส่วนลดผ่านทางนายหน้าค้าประกันทำให้ได้รับโปรโมชั่นดีๆ เพิ่มได้อีก ข้อควรระวังคือต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนการซื้อขายประกันเสมอ 

นอกจากนี้ การหาประกันชั้น 1 ราคาดีๆ สามารถทำได้โดยเลือกแผนประกันภัยที่มีค่าเสียหายส่วนแรก การจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกคือการจ่ายค่าเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งเอง ซึ่งค่าเสียหายส่วนแรกนี้จะต้องจ่ายเพียงในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดเท่านั้น จึงถือเป็นการรับผิดชอบเองเพียงเล็กน้อย แต่ภาระค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายจะน้อยลงมาก เช่น หากค่าเบี้ยประกันจาก 20,000 บาท หากรับค่าเสียหายส่วนแรกเอง 5,000 ก็จะลดค่าเบี้ยมาที่ 15,000 บาท เป็นต้น 

การมีความประพฤติที่ดีในการขับขี่ก็ทำให้เบี้ยประกันถูกลงได้ ประกันชั้น 1 ราคาดีๆ หลายที่มีส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์สำหรับผู้ที่มีประวัติการขับขี่ที่ดี หากมีประวัติการเคลมน้อยหรือไม่เคลมเลยติดต่อกันในระยะเวลาหนึ่ง ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ในปีต่อๆ ไปก็อาจลดลงได้ ซึ่งส่วนลดจากวิธีต่างๆ เหล่านี้ทำให้ค่าเบี้ยประกันชั้น 1 ราคาถูกลง เมื่อเปรียบเทียบกันกับความคุ้มครองที่ครอบคลุมสูงสุดแล้ว จึงกลายเป็นประกันที่มีความคุ้มค่ามาก และด้วยวิธีต่างๆ เหล่านี้จะทำให้ไม่จำเป็นต้องลดความต้องการลงเพราะปัญหาค่าเบี้ยประกันสูงอีกต่อไป