การบริโภคสำหรับวัยเด็ก เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ทั้งอาหารนั้นจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายหรือไม่ และอาหารนั้นจะเป็นผิดภัยต่อเด็กหรือไม่ ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน เมื่อเด็กบริโภคอาหารชนิดนั้นมากเกินไปจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ตัวเด็กก็นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงทั้งสิ้น ยิ่งกับเด็กอ่อนที่กำลังมีพัฒนาการนั้น ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องนึกถึงในลำดับแรกๆ ก่อนจะให้เด็กบริโภคอะไรเข้าไป

          ดังนั้น ในบทความนี้จึงพยายามที่จะยกตัวอย่างรายการอาหารที่คุณค่าต่อเด็ก โดยรายการอาหารหรือรายชื่ออาหารชนิดต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นคุณประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กไม่มากก็น้อย ก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมการบริโภคของเด็กผู้นั้นให้บริโภคอย่างพอดี ไม่มากเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป

  1. อาหารจำพวกผลไม้ต่างๆ ที่มีวิตามินแตกต่างกันไป แน่นอนว่าร่างกายของมนุษย์แทบทุกช่วงวัยนั้นต้องการวิตามินและคุณค่าทางอาหารต่างๆจากผลไม้อยู่เสมอ แต่กับเด็กนั้น การบริโภคคุณประโยชน์ทางอาหารเหล่านี้ลงไป จึงนับเป็นเรื่องที่สำหรับมาก ยิ่งในช่วงวัยที่ร่างกายของเรากำลังพัฒนา การบริโภคอาหารชนิดนี้จึงสำคัญมากขึ้นอีก แต่สำหรับผู้ใหญ่บางคนอาจจะประสบปัญหา เนื่องมาจากว่าไม่สามารถควบคุมให้เด็กบริโภคอาหารจำพวกนี้ได้ อาจจะต้องพลิกแพงจากตัวผลไม้สดๆ กลายรูปไปสู่การเป็นของเหลว หรือ เครื่องดื่ม ก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวนักในการประยุกต์ให้เด็กรับประทานได้
  2. อาหารจำพวกเนื้อสัตว์-ถั่ว ซึ่งให้โปรตีนก็สำคัญ แม้โปรตีนจะเป็นสารอาหารที่ผู้ใหญ่ที่มีสะสมมากเกินไปบางคนไม่ต้องการอีกแล้ว แต่สำหรับเด็กนั้นโปรตีนมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อและเร่งการเจริญเติบโตของร่ายกายได้อีกด้วย ยิ่งในช่วงวัยเด็กที่ร่างกายของมนุษย์เรากำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนั้น จึงเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมเป็นอย่างมากในการบริโภคอาหารชนิดนี้เข้าไป หากแต่ต้องระวังอยู่บางว่าเด็กบางคนอาจจะอาการแพ้อาหารที่มาจากโปรตีนจำพวกถั่วบางชนิด ดังนั้นการเลือกให้เด็กบริโภคเข้าไป จึงต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่และโรคติดตัวของเด็กผู้นั้นด้วยว่าเหมาะสมที่จะรับโปรตีนประเภทไหนจากอาหารชนิดไหนเข้าไปได้บ้าง

ตามจริงยังมีอาหารอีกหลายประเภทที่เหมาะสมสำหรับวัยเด็ก เนื่องจากช่วงวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของมนุษย์เรากำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและเป็นระเบียบระบบมากที่สุดช่วงวัยหนึ่งเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการบริโภคอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักโภชนาการจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเสมอ อาหารจำพวกไหนที่สำคัญและจำเป็นต้องเด็กอีกบ้าง เรามาติดตามกันต่อในบทความหน้านะครับ